Ocena brak

Jakie jest zastosowanie klimatyzacji w pracy?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

W szpitalach, fabrykach, biurowcach i innych podobnych budynkach występują różnorakie pro­blemy, które również mogą być rozwiązane za pomocą klimatyzacji. Sale operacyjne muszą być szczelnie zamknięte, by uniemożliwić bakteriom oraz innym potencjalnie szkodliwym drobnoustro­jom wtargnięcie do pomieszczeń. Dlatego powiet­rze musi być specjalnie oczyszczone. W wielu fab­rykach wymagane są absolutnie sterylne warunki produkcji, w tym także wysoce oczyszczone powie­trze wolne od różnego rodzaju zanieczyszczeń. Tak jest na przykład w zakładach produkujących przy­rządy półprzewodnikowe, szczególnie te o wyso­kiej skali integracji. Studia nagraniowe i transmi­syjne muszą być zamknięte dźwiękochłonnie, aby zapobiec wychwytywaniu przez mikrofony odgło­sów z zewnątrz. Powietrze jest doprowadzane do tych obiektów przez systemy z silnie absorbują­cymi dźwięki przegrodami.
Ludzie nie są w stanie efektywnie pracować w dusznych pomieszczeniach. Dlatego pomimo wysokich kosztów instalowania systemów klima­tyzacyjnych, wynikający z ich użycia wzrost wy­dajności pracy może zapewnić opłacalność kosz­townego przedsięwzięcia.
W pewnych wypadkach klimatyzacja jest wręcz niezbędna. Przykładowo powietrze musi być koniecznie dostarczane ludziom pracującym głębo­ko pod ziemią i tym podróżującym podziemnymi tunelami, a także pasażerom samolotów lecących na dużych wysokościach, gdzie powietrze atmos­feryczne jest bardzo zimne i rozrzedzone.

Podobne prace

Do góry