Ocena brak

Jakie jest zastosowanie klimatyzacji w domu?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Zimą większość ludzi szczelnie zamyka okna i drzwi, by zapobiec wychładzaniu się pomiesz­czeń wskutek zimnych przeciągów. Jednak gdy pomieszczenia te są ogrzewane piecykami gazo­wymi bądź węglowymi, które także zużywają znaczne ilości tlenu, u mieszkańców może wystą­pić niedotlenienie organizmu.
Inne problemy występują w klimacie gorącym i wilgotnym. Ludzie przebywający w nagrzanych pomieszczeniach czują się źle, a przy wysokiej temperaturze na zewnątrz, otwarcie okien nie roz­wiązuje problemu.
W wielu domach oddzielny problem stanowi kuchnia. Podczas gotowania wytwarza się duża ilość pary wodnej, co powoduje trudny do znie­sienia wzrost wilgotności w pomieszczeniu. Jeżeli przy tym używane są kuchenki gazowe bez wła­ściwej wentylacji, to następuje znaczna redukcja zawartości tlenu w powietrzu, gdyż jest on spala­ny w płomieniach palników.

Podobne prace

Do góry