Ocena brak

Jakie jest rozmieszczenie krwi w organizmie?

Autor /Stan Dodano /31.01.2012

Rozmieszczenie ilościowe krwi w organizmie uzależnione jest od zapotrzebowania poszczególnych tkanek w danym czasie. W normalnych warunkach wątroba otrzymuje 28% krwi pompowanej przez serce, nerki 24%, mięśnie poruszające ciałem 15%, mózg 14%, a serce 5%, jednak ilości te ulegają ciągłym zmianom zgodnie z aktualnymi wymaganiami organizmu.

Prędkość, z jaką krew płynie w organizmie, jest determinowana głównie przez rytm bicia serca, jednak przekrój naczyń krwionośnych, a stąd ilość krwi przepływająca przez każde z nich, reguluje ośrodek naczynioruchowy, będący grupą komórek nerwowych w dolnej części mózgu. Ośrodek naczynioruchowy wysyła nieustanny strumień impulsów, płynących wzdłuż naczyń krwionośnych nerwami sympatycznymi.

Te impulsy w zasadzie powodują częściowy skurcz włókien mięśniowych w określonym naczyniu, jednak jeśli ciśnienie krwi podniesie się, na przykład podczas szybkiego biegu, mózg wysyła mniej impulsów i ścianki naczyń krwionośnych rozszerzają się. Kiedy ciśnienie maleje, żyły i tętnice kurczą się. Podczas gdy układ naczynioruchowy reguluje krążeniem w całości, różnorakie potrzeby poszczególnych części organizmu są zaspokajane przez mechanizmy lokalne. Na przykład, kiedy jakiś mięsień jest w użyciu, potrzebuje on więcej tlenu i równocześnie gromadzi więcej niepotrzebnego dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla powoduje, że naczynia krwionośne w tym mięśniu rozszerzają się i dopływa do niego więcej krwi niż do innych narządów. Kiedy mięsień powraca do stanu spoczynku, naczynia zmniejszają się, a krew zostaje skierowana do innych części ciała. W przypadku, gdyby ten mechanizm nie funkcjonował prawidłowo i mięsień nie otrzymałby zwiększonej dostawy krwi, jakiej potrzebuje, może nastąpić bolesny kurcz.

Naczynia krwionośne w skórze również mają wyspecjalizowane funkcje. Dobrą ilustracją będzie przykład tego, co dzieje się podczas intensywnych ćwiczeń fizycznych: dopływ krwi do skóry zwiększa się, aby nadmiar ciepła produkowanego przez organizm można było wyemitować do atmosfery - właśnie to jest przyczyną zaczerwienienia twarzy podczas silnego wysiłku.

Chociaż cały organizm człowieka wymaga nieustannych dostaw tlenu, mózg jest szczególnie wrażliwy na jakiekolwiek braki tego gazu. W celu zabezpieczenia mózgu przed ewentualnym uszkodzeniem został stworzony specjalny system ..auto-regulacji". System dba o to, by krew nieprzerwanie płynęła do mózgu, nawet jeśli poważnie spada jej ilość w innych narządach, np. w przypadku ostrego krwotoku.

Podobne prace

Do góry