Ocena brak

Jakie indeksy nazywamy zespołowymi (agregatowymi) indeksami dynamiki wielkości absolutnych?

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Indeksy agregatowe to miary dynamiki, które stosuje się do kategorii będących niejednorodnym agregatem, składającym się z różnych składników. Najczęściej indeksy te liczone są w celu wyodrębnienia ze zmian w czasie, wartości pewnego agregatu, wpływu zmian ilościowych oraz zmian cen.

Rozróżniamy 3 podstawowe indeksy agregatowe: wartości, ilości i cen.

Agregatowy indeks wartości wyraża zmiany jakie nastąpiły w okresie badanym w porównaniu okresem bazowym zarówno w ilościach określonego zespołu artykułów jak i w ich cenach.

Agregatowy indeks ilości informuje o tym, o ile – przeciętnie biorąc – wzrosła lub zmalała ilość określonego zbioru artykułów (wyrobów, produktów) w okresie badanym w porównaniu do okresu podstawowego przy odpowiednim założeniu przyjętym w formule standaryzacyjnej.

Agregatowy indeks cen informuje o tym, jak zmieniły się – przeciętnie biorąc – ceny danego zbioru artykułów w okresie badanym w porównaniu do okresu podstawowego, przy unieruchomieniu ilości w obu okresach, zgodnie z przyjętą formułą standaryzacyjną.

Do góry