Ocena brak

Jakie idee społeczne rozwinął A.F. Modrzewski w dziele "O poprawie ..."

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Według tego dzieła podstaw państwa należy poszukiwać podobnie jak i towarzyszących mu instytucji w zwyczajach i obyczajach czyli w spontanicznie kształtujących się formach życia społecznego, co było ważne dla kumulującej się myśli socjologicznej. Modrzewski dziełem swym wzbogacił teorię społeczeństwa m.in. następującymi elementami:

1. Gosp - polit podstawy stanowej struktury społecznej. Feudalnego nie są odwieczne, lecz dziejowe

2. Społ. Państwowe funkcjonuje podobnie jak społeczność lokalna

3. Obyczaje wzmocnione egalitarnym systemem prawnym stanowią główny regulator postępowania obywateli i funkcjonowania instytucji publicznych składających się na państwo.

1.Uważał, że celem państwa jest zapewnienie obywatelom spokojnego i szczęśliwego życia. Państwo powinno zapewnić obywatelom opiekę prawną i zabezpieczyć ich przed krzywdą i wyzyskiem.

2. Domagał się wzmocnienia władzy królewskiej, by ukrócić samowolę feudałów.

3. Pragnął wzmocnienia władzy królewskiej w oparciu o szerokie rzesze szlachty, uważał że na królu ciąży obowiązek i odpowiedzialność również za stosunki międzyludzkie.

4. Poruszał sprawę wychowania młodzieży, zalecając by od najmłodszych lat przyzwyczajać ją do pracy.

5. Poruszał problem opieki nad chorymi i kalekami, proponując budowę przytułków i szpitali a żebraków zdrowych zalecał nakłaniać do pracy.

6. Domagał się gruntownej reformy obowiązującego w państwie prawa, walczył o równość wszystkich wobec prawa sądowego.

7. Proponował ustalenie urzędu, który miał na celu kontrolę miar i wag.

8. Walczył o sprawiedliwość społeczną, bronił mieszczan i chłopów, podkreślał, że panowie obchodzą się z nimi okrutnie i że chłopi nie mogą dochodzić sprawiedliwości. Domagał się ochrony chłopa przed wyzyskiem i samowolą pana oraz zapewnienia chłopom wolności osobistej i zniesienia sądów matrymonialnych.

9. Był gorącym zwolennikiem spisania jednolitego prawa dla wszystkich.

10. Za szczególnie niesprawiedliwe uważał prawo o karze za mężobójstwo według, którego wysokość kary uzależniona była od społecznego pochodzenia mordercy i jego ofiar.

11. Domagał się ograniczenia roli kościoła w państwie.

12. Głosił hasło tolerancji religijnej.

13. Domagał się interwencji państwa w proces nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, którego celem ma być przygotowanie do wzorowego pełnienia obowiązków obywatelskich.

14. Domagał się godnego wynagrodzenia dla nauczycieli.

15. Bardzo mocno podkreślał wartość nauki, uważał że przygotowanie naukowe powinno stanowić podstawę przy doborze ludzi na urzędy świeckie i kościelne.

Podobne prace

Do góry