Ocena brak

Jakie grupy interesów winna objąć promocja przedsiębiorstwa?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Zadania promocji wykraczają znacznie poza emisję wiadomości skierowanych do klientów przedsiębiorstwa. Promocja objąć winna także ważniejsze zewnętrzne grupy interesów (dostawców, akcjonariuszy, świat finansów, media, urzędy) oraz wewnętrzne grupy interesów (naczelne kierownictwo, średni szczebel zarządzania, sztab sprzedaży, pracowników).

Podobne prace

Do góry