Ocena brak

JAKIE FUNKCJE SPEŁNIA MENEDŻER W ZAKŁADZIE PRACY?

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

  • PODSTAWOWYM ZADANIEM MENEDZERA JEST DOSKONALENIE ROZWOJU PRZEDSIEBIORSTWA , POWIEKSZANIE ZADOWOLENIA SUKCESU ZAWODOWEGO ORAZ OSIAGANIE PRESTIZU SPOLECZNEGO. MENEDZER MUSI PREFEROWAC WZROST GOSPODARCZY PRZEDSIEB. , UWAZANY ZA CEL NAJWAZNIEJSZY. PRACA MENEDZERA NIE MOŻE BYĆ WYLACZNIE ROZPATRYWANA W KATEGORII NAUKI O ORGANIZACJI I ZARZADZANIU . KONIECZNE STAJE SIĘ TU ZASTOSOWANIE USTALEN SOCJOLOGII PRACY I EKONOMII.

  • MENEDZEROWIE TO KATEGORIA SPOLECZ.- ZAWODOW. KIERUJACA TECHN.- EKONOM. I PRAWNOORGANIZACYJNA STRONA FUNKCJONOWANIA FIRMY.

  • NALEZA DO NICH ( DYREKTORZY, INZYNIEROWIE, PRAWNICY , EKONOMISCI)

FUNKCJE MENEDZERA W ZAKLADZIE PRACY:

a) funkcja kierownika- jako najważniejsza

b) doskonalenie rozwoju przedsiębiorstwa

c) powiększanie zadowolenia sukcesu zawodowego oraz osiąganie prestiżu zawodowego

Podstawowa praca menedżera sprowadza się do powiązanej ze sobą działalności profesjonalnej i społecznej. Aspekty pracy menedżera:

  • aspekt profesjonalny, który łączy się z wysokimi kwalifikacjami jakich wymaga się od tej kategorii z ich pogłębianiem i permanentnym doskonaleniem. Menedżer kierujący firmą nie może myśleć tylko dniem dzisiejszym, ale musi zwrócić należytą uwagę na perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa.

  • Aspekt społeczny, łączy się ze społeczną przydatnością tej kategorii w praktyce, z ich starannym doborem, poszukiwaniem na te stanowiska, z posiadaniem znacznych akcji, umacniających władzę, przywileje i prerogatywy.

Co powinien robić :

  • umiejętność sposobów wydatkowania właściwego czasu i systematyczna praca nad wygospodarowaniem większej ilości czasu dla swojej wyłącznej dyspozycji

  • koncentracja na wynikach istotnych dla odbiorców usług dalszej organizacji. Zaabsorbowanie rezultatami których się oczekuje a nie samą pracą i jej techniką

  • wykorzystanie mocnych stron sytuacji działania, mocnych stron szefów, kolegów, własnej osobowości, budowanie warunków zewnętrznych, budowanie na sile, a nie na słabości

  • koncentracja na niewielu podstawowych dziedzinach, w których pierwszorzędna praca przyniesie znakomite rezultaty. Ustalanie i przestrzeganie konsekwentne hierarchii ważności spraw

  • podejmowanie efektywnych decyzji opartych na skutecznym systemie kroków przygotowawczych, koncentracja na podejmowaniu niewielu zasadniczych, niesprzecznych decyzji opartych na poznaniu przeciwstawnych poglądów

Menedżer powinien udoskonalać ustawicznie swoje umiejętności i dokształcać się. Powinien także szkolić swoich podwładnych.

Podobne prace

Do góry