Ocena brak

Jakie funkcje pełni uczestnictwo w kulturze i jakie wyróżniamy jego formy?

Autor /Mamert Dodano /14.02.2012

 

Funkcje

- poszerzanie wiedzy o świecie i ułatwianie zrozumienia człowieka

- zwielokrotnia osobiste doświadczenia przez kontakt z różnymi treściami
kultury, a zwłaszcza ze sztuką

- dostarcza zróżnicowanego materiału do budowania własnego systemu wartości

- tworzy płaszczyzny porozumiewania się ludzi z różnych kręgów i powstawania więzi
między jednostkami i grupami, może zdefiniować ludzi:
 

Formy

- świadome- oparte na celowych czynnościach, wyborach i wzorach zachowań

- nieświadome- bezrefleksyjne, wyrażające się w przyjmowaniu wzorów, norm, wartości
poprzez naśladownictwo.

Podobne prace

Do góry