Ocena brak

Jakie etapy promocji można wyróżnić na rynku międzynarodowym?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

We wszystkich sferach komunikacji i promocji rozwiązać trzeba podstawowy problem: ustalenia przesyłanych treści i odpowiednich dróg, czyli co i jak przesyłać na zewnątrz. Szczegółowiej problem przedstawia się następująco:

6 podstawowych pytań komunikacji:

1. Kto, (nadawca, źródło, komunikujący)

2. Co mówi, (sygnał, przesłanie, „message”)

3. W jakiej sytuacji, (warunki otoczenia)

4. Do kogo, (odbiorca, recipient)

5. Jakimi kanałami, (media, droga komunikacji)

6. Z jakim skutkiem? (efekt, skutek)

Ustalenie nadawcy i treści uzależnione jest od celów działań promocyjnych. Po ich ustaleniu ważne jest rozpoznanie warunków otoczenia i liczba odbiorców oraz ich miejsce w strukturze kanału dystrybucji. Rozpoznanie liczby potencjalnych odbiorców obejmuje takie ich cechy jakościowe jak poziom dochodów, częstotliwość zakupów, spodziewane reakcje na przekazy promocyjne, możliwości dotarcia do adresatów za pomocą różnych instrumentów polityki promocyjnej. Pomocna w tym zakresie są dobrze przygotowane i przeprowadzone badania marketingowe. Jeżeli koszt takich badań przekracza możliwości przedsiębiorstwa należy przynajmniej we własnym zakresie możliwie najszerzej i w pogłębiony sposób rozważać różne składniki tej problematyki.

Kolejny etap polityki promocji to wybór instrumentów promocji, ustalenie czasu ich stosowania, częstotliwości oraz nakładów niezbędnych na ich wykonanie. Przedsiębiorstwa małe i średniej wielkości, najczęściej z powodu ograniczonych środków nie podejmują działań z zakresu public relations i sponsoringu a koncentrują się na reklamie i akwizycji. Akcje aktywizujące sprzedaż podejmowane są na ogół w ostatnim ogniwie kanału dystrybucji lub też wspólnie z pośrednim odbiorcą towarów na rynku zagranicznym.

Podobne prace

Do góry