Ocena brak

Jakie elementy otoczenia systemu ekonomicznego mają istotny wpływ na jego skuteczność?

Autor /Kiejstut Dodano /15.02.2012

 

Elementami takimi mogą być np.: surowy klimat, trudne warunki przyrodnicze, ale także majątek narodowy. Jeśli jest to majątek o skomplikowanej strukturze, dostarczający dóbr i usług służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb, można nim zarządzać skutecznie przez pewien czas nawet ze szczebla ogólnokrajowego.

Jednak w miarę powiększania się tego majątku, rozwoju techniki, technologii, kooperacji i wzrostu rzadkości zasobów wytwórczych kierowanie przez państwo traci cechy skuteczności i staje się hamulcem dobrobytu społecznego. Wzrasta natomiast znaczenie efektywności gospodarowania zasobami służącymi realizacji celów jednostkowych i wspólnych.

Podobne prace

Do góry