Ocena brak

Jakie działania nauczyciela mogą wywierać wpływ na zachowania dyscypliny w pracowni komputerowej?

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

Starszemu pokoleniu słowo dyscyplina kojarzy się z przedmiotem mającym w domu swoje stałe miejsce i służącym do wymierzania kar cielesnych wiec przedmiotem budzącym strach. Potoczne słowo to opisuje także indywidualne cechy jednostki. Definicja dyscypliny zawiera określenia podporządkowania się normą.

Dyscyplina, zwłaszcza w klasie szkolnej oznacza stopień, w jakim uczniowie zachowują się w właściwie, są zaangażowani w wykonywanie zadań i nie powodują zakłóceń w pracy

Działanie pedagogiczne

 • Zapobieganie zachowaniom dysfunkcjonalnym

 • Zapobieganie trudnościom w utrzymaniu ładu na lekcji

 • Restrykcyjne działania nauczyciela

 • Poszerzenie tolerowanych i akceptowanych zachowań uczniów

 • Werbalne i niewerbalne reagowanie na niewłaściwe zachowanie się ucznia

Działania dydaktyczne

 • Uświadomienie uczniom celów lekcji

 • Wybór metod nauczania

 • Przydział ćwiczeń

 • Dobranie odpowiedniego tempa do pracy uczniów

 • Dbanie o płynność lekcji

 • Styl pracy nauczyciela (demokratyczny, liberalny, autorytatywny)

Najważniejsze jest indywidualne podejście do ucznia i jego zachowań, ale możliwe jest to dopiero po jego poznaniu. Im więcej nauczyciel posiada informacji o uczniu, tym trafniej może oddziaływać na jego zachowania. Sporządzenie arkusza obserwacji ucznia, pozwoli na pełne zebranie informacji o uczniu i podjęcie odpowiednich działań.

Podobne prace

Do góry