Ocena brak

Jakie dolegliwości powoduje praca zmianowa?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Wielu pracowników, którzy muszą pracować na nocnych zmianach, skarży się na przemęczenie, nerwowość i problemy z układem trawiennym. Organizm ludzki, zmuszony do pracy, kiedy zegar biologiczny nakazuje mu wyłączenie aktywności i spanie, często ma trudności z przystosowaniem się do nowego stylu życia. Poza wymienionymi już objawami praca na nocną zmianę może być źró­dłem bólów głowy i pleców, a w poważnych przy­padkach nawet halucynacji.
Mechanizm funkcjonowania zegara biologicz­nego nie został jeszcze dokładnie poznany, ale leka­rze sądzą, że natura nakazuje człowiekowi być aktywnym w dzień, kiedy jest jasno, i odpoczywać w nocy, kiedy jest ciemno. Czasami warto poroz­mawiać z pracodawcą i namówić go, by dobrze oświetlił miejsce pracy i ewentualnie zmienił jej godziny. Ludzie pracujący w systemie zmianowym powinni wykorzystywać każdą okazję do odpo­czynku. Jeśli dłuższy czas utrzymują się dolegli­wości fizyczne i psychiczne, wskazane jest skon­taktowanie się z lekarzem.

Podobne prace

Do góry