Ocena brak

Jakie czynniki wyznaczają poziom konsumpcji?

Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011

Wyznaczają go:

- zasoby majątkowe gospodarstw domowych

- dobra użytkowe i kredyty (akcje, obligacje, pożyczki, papiery wartościowe, pieniądze gromadzone w banku, pożyczki kredytowe)

- czynniki demograficzne (wiek, płeć, liczba ludności)

- cechy produktów

-gust kupujących

Podobne prace

Do góry