Ocena brak

Jakie czynniki wpływają na powstanie segmentów rynku?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

Na powstanie segmentów rynku wpływają następujące czynniki:

geograficzne

region, wielkość miasta lub aglomeracji, typ obszaru ze względu na gęstość zaludnienia, zatrudnienie ,klimat

demograficzne

wiek, płeć, liczba członków rodziny, faza cyklu rozwojowego, dochód , zawód, wykształcenie, wyznanie, rasa, narodowość,

psychograficzne

klasy społeczne, styl życia, osobowość,

behawioralne

okazje, cechy, status użytkownika, stopień lojalności, etapy gotowości klienta w danym segmencie rynku (klient nieświadomy a kupuje), klient noszący się z zamiarem kupna, postawa wobec produktu,

a) entuzjastyczna,

b) pozytywnie nastawiona,

c) obojętna,

d) negatywna postawa wobec produktu,

e) wrogie nastawienie,

wskaźnik / intensywności / użytkownika,

Do góry