Ocena brak

Jakie czynniki należy uwzględnić dokonując wyboru rynku zagranicznego?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

O wyborze rynku decydują silne i słabe strony potencjału przedsiębiorstwa, a także szanse oraz ryzyko wynikające z alternatywnych rynków zagranicznych.

Wybierając natomiast w sposób zaplanowany rynki, należy postępować tak jak w przypadku wszelkich decyzji inwestycyjnych: wyboru najlepszego rozwiązania po rozważeniu najbardziej prawdopodobnych, w odniesieniu do potencjału:

- rynkowego (popytu);

- konkurencji;

- otoczenia ekonomicznego;

- otoczenia politycznego.

Obok metody analitycznej wyboru rynku stosuje się także metodę portfelową. Punkt wyjściowy dla wyboru rynku tworzy wówczas ocena ryzyka w odniesieniu do państw, z którymi utrzymywane są stosunki, lub, które rozpatrywane są jako potencjalne rynki. Analiza przedstawiona może być przy pomocy modelu skali punktowej. Następny krok to zestawienie macierzy krajów według wielkości ryzyka poszczególnych rynków oraz – z drugiej strony – atrakcyjności rynku.

Kolejny krok to ustalenie produktów i usług, przy pomocy, których przedsiębiorstwo zamierza uaktywnić się w poszczególnych krajach. Na dużych i ważnych rynkach zagranicznych należy przeprowadzić dokładniejszą segmentację dla zróżnicowanego wyczerpania potencjału rynkowego, gdyż w ramach jednego kraju odróżnić można często więcej rynków cząstkowych.

Podobne prace

Do góry