Ocena brak

Jakie czynniki decydują o postaci otrzymanego szkła?

Autor /Ruciak Dodano /31.01.2012

Czynnikiem decydującym o postaci otrzymanego szkła jest prędkość stygnięcia. Gdy pozwolimy szkłu stygnąć powoli, to otrzymamy nieprzezro­czysty kryształ ciała stałego. Szybkie stygnięcie zapobiega krystalizacji i zachowuje takie cechy cieczy jak przejrzystość - w efekcie uzyskujemy znane nam szkło.
Materiał z którego produkuje się typowe szkło butelkowe składa się w 50% z piasku (głównie krzemionka, czyli dwutlenek krzemu), 16% sody amoniakalnej (węglan sodu), 12% węglanu wap­nia, 18% potłuczonych odpadów szklanych i 4% innych substancji. Mieszanina taka jest grzana w piecu szklarskim do 1500°C, po czym rozgrza­ne do czerwoności szkło wrzucane jest pod posta­cią kropel do maszyny formującej butelki. Wytwo­rzona w piecu masa szklana składa się z 72% krzemionki, 15% tlenku sodu, 10% tlenku wapnia i 3% innych związków chemicznych. Jest to tak zwane szkło sodowo-wapniowe.

Podobne prace

Do góry