Ocena brak

Jakie były początki geometrii?

Autor /Bryza Dodano /31.01.2012

Starożytne cywilizacje rozwinęły wiele metod opisu otaczającego świata. Stosunki przestrzenne, na przykład, opisywała geometria.
Odkąd ludzie zaczęli wznosić budynki, znaczenie zyskały umiejętność dokonania pomiaru i przeprowadzenia odpowiednich obliczeń geometrycznych. Wielcy budowniczowie starożytności, Egipcjanie i Babilończycy, stworzy­li wiele prac teoretycznych, dotyczących geome­trii. Nazwę nadali tej dziedzinie Grecy - oznacza ona dosłownie mierzenie ziemi. Wśród babiloń­skich glinianych tabliczek pokrytych pismem kli­nowym znalazły się między innymi takie zadania geometryczne: „Belka o długości 30 leży oparta o ścianę. Jeżeli jej wierzchołek obniżymy o 6, to o ile odsunie się od ściany drugi koniec?"
Nie potrafimy z całą pewnością stwierdzić, w jaki sposób rozwiązywano wówczas takie problemy. Prawdopodobnie stosowano tu metodę pomiaru bezpośredniego. Istniały tablice, w których podano wymiary boków wielu różnych trójkątów prosto­kątnych. Z pewnością znano trójkąt prostokątny o bokach pozostających w stosunku 3:4:5. Ten
przykład w najprostszy chyba sposób demonstruje zasadę znaną dziś pod nazwą twierdzenia Pita­gorasa: kwadrat długości przeciwprostokątnej jest sumą kwadratów długości przyprostokątnych .
Za czasów Talesa z Miletu (VI wiek przed naszą erą) twierdzenie Pitagorasa wykorzystywali w prak­tyce Babilończycy. Właśnie Tales jest uważany za pierwszego greckiego geometrę, a nie ma wątpli­wości, że uczył się ze źródeł babilońskich. Żyjący później Pitagoras nie mógł z pewnością jako pierw­szy sformułować prawa dotyczącego trójkątów prostokątnych - 'prawdopodobnie dokonano tego wcześniej w Babilonii.

Podobne prace

Do góry