Ocena brak

Jakie bariery mogą utrudnić przesłanie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

Wysiłki promocyjne przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych wymagają uwzględnienia specyficznych czynników społeczno-kulturowych zróżnicowanych w różnych kręgach kulturowych i państwowych. Przesłanie promocji jest uniwersalne: wzmaganie gotowości do zakupu towaru, jego odbiór spotyka się jednak z różnymi barierami. Kilka z nich to:

- Zróżnicowanie językowe – hasła wykoncypowane w określonym języku, w innych językach mogą tracić na ekspresji i w ogóle być niezrozumiałe lub nawet odbierane negatywnie. Szczególnie problemy występują w promocjach w krajach, w których używa się więcej niż jednego języka, i których poza językiem urzędowym grupy etniczne lub plemienne używają własnych idiomów lub gwar.

- umiejętność czytania i pisania, możliwości poboru informacji. – Na obszarach o wysokim poziomie analfabetyzmu zamieszczane w mediach drukowanych docierają jedynie do ludzi z najwyższych klas, które czytają gazety i czasopisma. Istotnym czynnikiem subiektywnym wyznaczającym postrzeganie reklamy jest skala tzw. Błędu percepcyjnego. Wiąże się on z ograniczonymi możliwościami „poboru” informacji emitowanych na rynku. W starszych podręcznikach, zauważana i zapamiętywana przez ludność krajów wysoko rozwiniętych część informacji szacowana była na 10 – 15 % ogółu emitowanych informacji na rynku. We współczesnej dobie zalewu informacji procent ten jest znacznie niższy. W zakresie reklamy drukowanej szacowano, że w połowie lat osiemdziesiątych w Niemczech wynosił on najwyżej 5%.

- ReligiaBuddyzm afirmuje wyzbycie się pożądania i dlatego jest też przeciwny reklamie.

- Państwowe regulacje prawne. – W niektórych państwach istnieje monopol radia i telewizji państwowej. Państwo oddziaływuje – przynajmniej w części na niektóre formy przekazów reklamowych. W niektórych państwach wszystkie reklamy muszą być przekazane w języku urzędowym, w innych w językach lokalnych. Niektóre państwa dysponują obowiązkową cenzurą dla reklam radiowych i telewizyjnych ingerującą w sferę reklamy alkoholi, produktów tytoniowych i farmaceutyków. W kilku krajach zabroniona jest reklama porównawcza.

Podobne prace

Do góry