Ocena brak

JAKICH PRZEDMIOTÓW DOTYCZY ŚRODEK KARNY POLEGAJĄCY NA ORZECZENIU ICH SKUTKU?

Autor /Sylwester Dodano /01.12.2011

Zgodnie z treścią art. 44 KK, możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów zachodzi w następujących przypadkach:

- jeżeli dotyczy rzeczy pochodzących bezpośrednio z przestępstwa. Przepadek tych przedmiotów jest obligatoryjny

- jeżeli dotyczy rzeczy, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, czyli tzw. Narzędzi przestępstwa. Przepadek tych przedmiotów jest fakultatywny lub obligatoryjny.

- w razie wskazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, przenoszenia lub przewozu określonych przedmiotów. W powyższym przypadku sąd może orzec w wypadkach przewidzianych w ustawie orzeka ich przepadek.

Kodeks przewiduje również przepadek korzyści majątkowych pochodzących pośrednio z przestępstwa. W razie skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął pośrednią korzyść majątkową znacznej wartości, uważa się, że mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w czasie popełnienia przestępstwa lub po jego popełnieniu, do chwili wydania chociażby nieprawomocnego wyroku, chyba, ze sprawca przedstawi dowód przeciwny.

Do góry