Ocena brak

Jaki związek łączy współczynnik korelacji liniowej Pearsona i współczynniki regresji?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Obydwa współczynniki regresji mają zawsze taki sam znak i taki sam znak ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wyznaczony dla badanych cech

Gdy rxy = 1 korelacja zachodząca miedzy zmiennymi jest doskonała, dodatnia (obie linie regresji wznoszą się i pokrywają).

Gdy rxy = -1 korelacja jest doskonała, ujemna (obie linie regresji opadają i pokrywają się);

Gdy 0< rxy <1 korelacja jest dodatnia, niedoskonała (linie regresji przecinają się w punkcie o współrzędnych x,y i mają kierunek dodatni;

Gdy -1< rxy <0 korelacja jest niedoskonała, ujemna (linie regresji przecinają się w punkcie o współrzędnych x,y i mają kierunek ujemny.

Podobne prace

Do góry