Ocena brak

Jaki wpływ na rozwój kultury mają warunki ekonomiczne, społeczno - klasowe, historyczne i polityczne?

Autor /Mamert Dodano /14.02.2012

 

Społeczno-klasowe – chłopskie kultury tradycyjne są rezultatem podziału klasowego w ustroju feudalnym i poddawanie ich ciągłym wpływom klas panujących i warstw wykształconych.

- silnie działające myślenie magiczno-mistyczne

- silna zasiedziałość osadnicza, mała ruchliwość przestrzenna to dobre warunki do powstania konserwatyzmu ludowego

- potęga autorytetów

- spotkania towarzyskie

- silna więź społeczna

- odrębność na zewnątrz

- mit grupowej wartości

Ekonomiczne, historyczne, polityczne

- zajęcia rolnicze oparte na niskim poziomie sił wytwórczych i trwałość osiedlania społeczności wioskowych

- tendencja do samowystarczalności gospodarczej i słaba wymiana towarowa

- selekcja dziedzictwa kulturowego

-uniformizm kulturowy

Podobne prace

Do góry