Ocena brak

Jaki wpływ na nasze zdrowie ma woda?

Autor /Lena Dodano /31.01.2012

Nasze zdrowie zależy również od jakości wody, jaką pijemy. Na jej jakość ma wpływ rodzaj gleby, podłoża, roślinność i warunki atmosferyczne. Waż­ne jest by woda używana przez człowieka do celów spożywczych nie była zanieczyszczona ani che­micznie, ani biologicznie. Woda również może zawierać wiele istotnych dla funkcjonowania nasze­go organizmu mikroelementów.
Według naukowców woda o dużej zawartości wapnia pomaga na przykład zmniejszyć ryzyko schorzeń układu krążenia. Niedobór jodu natomiast często jest przyczyną tak zwanego wola, czyli prze­rostu tarczycy.
Naukowcy są też zgodni co do tego, że fluory-zacja wody jest najlepszym sposobem zapobiega­nia próchnicy.
Zanieczyszczona kadmem z lokalnych kopalni woda powoduje występowanie w Japonii choroby nazywanej itai itai, tzn. „ból ból". W Japonii wystę­puje też choroba zwana Minamata. Nazwa pocho­dzi od portu rybackiego, w którym w latach 50. zarejestrowano 200 zgonów spowodowanych spo­życiem ryb morskich zatrutych ściekami przemy­słowymi o dużej zawartości rtęci. Kolejne przy­padki Minamata zarejestrowano u rolników, którzy jedli zboże skażone związkiem zawierającym rtęć, przeznaczone jedynie do zasiewu.
Bardzo groźne dla zdrowia jest też biologiczne skażenie wody. Bakterie i wirusy znajdujące się czasami w wodzie mogą powodować poważne cho­roby, które mogą nawet prowadzić do śmierci, m.in.: cholerę, dur brzuszny, wirusowe zakażenie wątroby, malarię, zakażenie tasiemcem i febrę.
Wiele chorobotwórczych drobnoustrojów rozwija się w organizmach nosicieli. Na przykład niektóre ślimaki są nosicielami pasożytów powo­dujących bilharcjozę, chorobę ludzi pracujących lub kąpiących się w zakażonej wodzie. Ryby nato­miast są pośrednimi żywicielami tasiemca.
Wiele mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy i riketsje pasożytuje na człowieku, często nie powodując żadnych dolegliwości. Dostają się one do wnętrza organizmu z powietrza drogami oddechowymi, wraz z jedzeniem lub przez rany.

Podobne prace

Do góry