Ocena brak

Jaki jest związek między budową ciała a typem osobowości?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Koncepcja czterech humorów nie ostała się w medycynie i w psychologii opartych na naukowych podstawach, ale nadal używamy słów i pojęć opartych na teoriach Hipokratesa i Galena. Mówimy, że ktoś jest w dobrym lub w złym humorze, że jest gorącej krwi, w melancholijnym (smutnym) nastroju lub że jest flegmatyczny (opanowany i spokojny). Propozycje Hipokratesa i Galena są przykładem konstytucjonalnej teorii osobowości. Według niej niektóre aspekty budowy fizycznej - wielkość, proporcje czy wewnętrzne procesy chemiczne - są związane z pracą ludzkiego umysłu i zachowaniem.
W latach czterdziestych dwudziestego wieku amerykański psycholog William Sheldon zaproponował inną wersję teorii konstytucjonalnej. Przez kilka lat obserwował on i rozmawiał z różnymi ludźmi, zwłaszcza młodymi mężczyznami, i doszedł do wniosku, że typy osobowości mogą być związane z rodzajem budowy ciała. Według Sheltona istnieją trzy podstawowe typy budowy: ektomorficzny - szczupły, delikatny, nieśmiały, wrażliwy i troskliwy; mezomorficzny - muskularny i zwinny, niezależny, odważny, a nawet lekkomyślny; oraz endomorficzny - ciężki, często zaokrąglony, rozluźniony, towarzyski i wygodny.

Większość współczesnych psychologów nie bierze już poważnie teorii konstytucjonalnych. Jednak powszechnie wierzy się, że budowa fizyczna człowieka może wpływać na osobowość i zachowanie w bardziej subtelny i złożony sposób.

Dziecko małe i nie wyglądające na swój wiek może często zachowywać się „jak dzidziuś". Jego niewielki wzrost i słabość wzbudzają instynkty opiekuńcze nawet u rówieśników. Z kolei wielu ludzi wyznaje pogląd, że grubasy powinny być wesołe i radosne, jak endomorficzny typ Sheldona i może się rzeczywiście zdarzyć, że osoba mająca nadwagę zacznie dowcipkować i uśmiechać się, gdyż tego się po niej oczekuje.

Na przestrzeni wieków pojawiały się także próby łączenia osobowości człowieka z datą urodzenia, jak to się dzieje w astrologii; z charakterystyczną budową czaszki we frenologii; i z liniami papilarnymi na dłoni, jak w chiromancji.

Współcześnie twierdzi się, że na temperament może mieć poważny wpływ na przykład skład chemiczny krwi. Badania nad tą zależnością przeprowadzili między innymi Kretschner i T. Furukawa. Stwierdzono doświadczalnie zależność między aktywnością niektórych gruczołów wydzielania wewnętrznego i zachowaniem się szczurów. Nadnercza różnych osobników, produkując różne ilości adrenaliny, wyzwalały u nich odmienne reakcje na bodźce. Naukowcy wyciągnęli stąd wniosek, że zachowanie się poszczególnych osobników zależy od wagi ich nadnerczy.

Podobne prace

Do góry