Ocena brak

Jaki jest wpływ klimatu na stan zdrowia człowieka?

Autor /Lena Dodano /31.01.2012

Czynnikiem, który wywiera największy wpływ na środowisko naturalne człowieka jest klimat. Za­równo klimat bardzo zimny, jak i gorący mają nie­korzystny wpływ na zdrowie człowieka. W trak­cie normalnego funkcjonowania nasz organizm wytwarza ciepło, które musi ulegać wypromieniowaniu, aby nie nastąpiło przegrzanie ciała. Za wysoka temperatura ciała osłabia organizm, co ułat­wia wniknięcie do niego groźnych czynników cho­robotwórczych. W gorącym, wilgotnym klimacie ludzie prześladowani są przez potówki, zaburzenia w oddychaniu, udary słoneczne, osłabienia i spa­dek wagi.
Zimno panujące w klimacie polarnym z kolei sprawia, że utrzymywanie stałej temperatury ciała pochłania znacznie więcej energii. Organizm wystawiony na działanie niskich temperatur narażony jest na fizyczne wyczerpanie, odmrożenia oraz na hipotermię, czyli spadek temperatury ciała poniżej 36,6°C. Hipotermia może prowadzić nawet do zgonu, jeśli nie podejmie się żadnych działań mających na celu powstrzymanie spadku tempe­ratury ciała. Hipotermia często występuje u alpi­nistów oraz u ludzi w podeszłym wieku, którzy stracili zdolność odczuwania zimna.

Podobne prace

Do góry