Ocena brak

Jaki jest wpływ czynników demograficznych na życie społeczne

Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011

Do czynników demograficznych zaliczamy : gęstość zaludnienia , płeć, wiek , płodność , przyrost naturalny , przeciętne trwanie życia ludzkiego i zdrowotność populacji. Wszystkie te czynniki warunkują odpowiednie zjawiska i procesy społeczne zachodzące w społeczeństwie, jak kulturowe gospodarcze, polityczne itp.

Czynniki te są podstawą planowania i prognozowania społecznego , czyli przewidywania i dokonywania intencjonalnych przekształceń określonych struktur społecznych i mechanizmów ich funkcjonowania . Wpływ tych czynników na życie społeczne jest zarówno bezpośredni jak i pośredni. Gęstość zaludnienia wpływa na poziom organizacji danej społeczności terytorialnej, na funkcjonowanie kontroli społecznej oraz obieg idei i informacji. Im większa gęstość zaludnienia, tym idee krążą szybciej, wymagany jest wyższy poziom organizacji życia zbiorowego i niezbędny jest wysoki stopień dyscypliny społecznej.

Czynnikiem demograficznym w istotny sposób kształtującym życie społeczne jest wiek mieszkańców. Pod względem wieku ludność dzieli się zwykle na trzy kategorie : osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. Od proporcji tych grup zależy mobilność społeczna, funkcjonowanie gospodarki , rodzaj i kierunki rozwoju infrastruktury społecznej oraz inne dziedziny życia społecznego.

Podobne prace

Do góry