Ocena brak

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku podejrzenia o afazję, dysfazję dziecięcą?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Złożony charakter zaburzeń afatycznych wymusza - przy zachowaniu kolejności etapów zmianę procedury- badawczej w obrębie poszczególnych etapów. Zmiany te dotyczą wcześniej ustalonego porządku w obrębie etapów. W związku z tym schemat badania w przypadku podejrzenia o dysfazję dziecięcą obejmuje następujące etapy i kroki:

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

wywiad,

- obserwacja,

orientacyjne badanie mowy, badania uzupełniające.

2.    Badania specjalistyczne.

II. S fo r m u ł o wan i e hipotez

3.    Badania podstawowe:

badanie rozumienia, badanie mówienia,

- badanie czytania i pisania.

III. W e r y fi k a c j a hipotez

Podobne prace

Do góry