Ocena brak

Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dysartrii?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Sformułowany cel diagnozy logopedycznej wyznacza w przypadku dysartrii odpowiednią kolejność kroków postępowania diagnostycznego. Ogólny schemat badania logopedycznego ulega więc pewnej modyfikacji i wygląda następująco:

I.    Określenie problemu

1.    Badania specjalistyczne.

2.    Badania wstępne:

-    wywiad,

-    obserwacja,

-    orientacyjne badanie mowy.

II.    Sformułowanie hipotez

3.    Badania uzupełniające.

4.    Badania podstawowe:

-    badanie rozumienia, badanie mówienia, badanie czytania i pisania.

III. W ery fi k acj a hipotez

Do góry