Ocena brak

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zajęcia słuchowo - ruchowe

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

W ramach tych zajęć prowadzi się gimnastykę i logorytmikę. Systematyczne podnoszenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne przyczynia się do wszechstronnego rozwoju psychicznego i fizycznego dziccka. a zatem korzystnie wpływa na rozwój jego osobowości (zgodnie z zasadą jedności rozwoju psychiki i motoryki).

Logorymika obejmuje swoim oddziaływaniem wiele sfer rozwoju dziccka. Kształtuje także rozwój psychoruchowy dziccka, niweluje te zaburzenia, które mają bezpośredni wpływ na zaburzenia mowy (Willman 1993).

W lerapii stosuje się dwie grupy ćwiczeń:

-    bezpośrednio rozwijające mowę; wywołujące głos, wywołujące głoski i sylaby, ćwiczące prozodię mowy itd.,

-    pośrednio rozwijające mowę poprzez kształcenie funkcji pcrccpcyjnych, umuzykalnienie, relaksację itd.

Podobne prace

Do góry