Ocena brak

Jaki jest model kompleksowej terapii dziecka z dysfazją - Zajęcia słowno - ruchowe

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Celem łych zajęć jcsl szeroko rozumiane przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania. Wspieranie terapii logopedycznej ćwiczeniami w czytaniu i pisaniu zwiększa jej efektywność i dlatego od momentu, gdy dziecko osiąga wiek szkolny wprowadza się ćwiczenie łych umiejętności.

Dzieci z dysfazją mają trudności z przyswojeniem sobie znaków graficznych, z analizą i syntezą słuchową, z pojęciem wyrazu i zdania, z percepcją tekstu. Dlatego leż duży nacisk kładzie się na ćwiczenia łych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem stymulacji procesów psychomotorycznych, emocjonalno-mo-ływacyjnych i poznawczych, które w znacznym stopniu wyznaczają zdolność wyuczenia się czytania i pisania.

W krakowskim ośrodku dla dzieci afalycznych dużą wagę przywiązuje się do ćwiczeń usprawniających motorykę ręki oraz funkcje słuchowe i wzrokowe. Ćwiczenia te przeprowadza się na malerialc werbalnym, literowym i wyrazowym. Szczegółowo opisała je - wraz z metodami nauczania dzieci z niedo-kształcenicm mowy Z. Kordyl (1981).

Podobne prace

Do góry