Ocena brak

Jaki charakter może mieć badanie statystyczne? W jakim badaniu statystycznym występuje próba?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Badanie statystyczne – ogół prac mających na celu poznanie struktury określonej zbiorowości statystycznej.

Etapy badania statystycznego:

1/ przygotowanie badania czyli:

  • sprecyzowanie celu badania

  • określenie zbiorowości statystycznej i jednostki statystycznej

  • określenie charakteru badania (pełne czy częściowe)

  • określenie sposobu pozyskiwania danych i źródła z jakich będą pochodziły

  • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia badania (formularze ankietowe, programy do opracowania danych)

  • sporządzenie planu finansowego badania

2/ gromadzenie materiału statystycznego (obserwacja statystyczna)

3/ opracowanie zebranego materiału w postaci tablic i wykresów (grupowanie i prezentacja zebranych informacji)

4/ analiza wyników obserwacji – otrzymujemy tu opis statystyczny (przy badaniu statystycznym pełnym) lub wnioski dotyczące populacji generalnej (przy badaniu statystycznym częściowym).

Obserwacja statystycznaproces zbierania informacji statystycznych

Obserwacje statystyczne można uzyskać na podstawie badania statystycznego:

- całkowitego (wyczerpującego) – obserwacji podlegają wszystkie elementy zbiorowości generalnej

- częściowego – obserwacji podlega tylko część zbiorowości generalnej, tzw. próba.

Badania całkowite to spis statystyczny, inwentaryzacja, rejestracja bieżąca, sprawozdawczość statystyczna. Badania częściowe to badania reprezentacyjne, monograficzne i ankietowe.

Aby uzyskane wyniki badania próby można było odnieść do zbiorowości generalnej z określoną dokładnością, próba musi być reprezentatywna, muszą być spełnione 2 warunki:

* musi być wybrana losowo – tzn. każda jednostka danej zbiorowości ma znane, różne od zera prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie

* powinna być dostatecznie liczna.

Podobne prace

Do góry