Ocena brak

Jaki był wkład Emila Durkheima do rozwoju socjologii

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Uważany był za najwybitniejszego socjologa francuskiego, twórcę francuskiej szkoły socjologicznej. Działalność jego położyła teoretyczne i organizacyjne podstawy pod rozkwit socjologii francuskiej w pierwszej połowie XX w.

Był on pierwszym profesorem socjologii, na pierwszej katedrze socjologii utworzonej we Francji, założycielem i wydawcą czasopisma „L’Annee Sociologique” Ogólna koncepcja socjologii D. opierała się na pozytywistycznej teorii nauki. Ścierały się tu dwie tendencje metodologiczne: pozytywistyczna i antypozytywistyczna. D. starał się określić zrealizować ogólne warunki, które przekształciły by socjologię w naukę samodzielną. Aby mogła istnieć jakaś odrębna nauka. muszą być spełnione dwa warunki:

1. musi istnieć dobrze zdefiniowany przedmiot (badany wyłącznie przez daną naukę)

2. musi istnieć metoda badań właściwa tej nauce.

Te dwa warunki starał się zrealizować odnośnie socjologii: dać definicję faktów społecznych będących wyłącznym przedmiotem badań socjologii i stworzyć dyrektywy swoistej metody socjologicznej. D. postawił nową definicję określająca socjologię jako naukę o społeczeństwie - socjologia jest nauka o faktach społecznych.

Podobne prace

Do góry