Ocena brak

Jaki był wkład Augusta Comte’a w powstanie i rozwój socjologii

Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012

Comte był myślicielem, który stworzył samą nazwę „socjologia”. Sformułował wyraźnie pozytywistyczną teorię nauki i stąd utarło się przekonanie o naukowości wszystkiego, co wyszło spod jego pióra.

Określił wyraźniej niż jego poprzednicy zakres przedmiotu socjologii oraz obszernie przedyskutował metody, które można w tej dziedzinie przedyskutować, pragnął wykryć głębokie źródła istniejącego kryzysu i znaleźć podstawy dla wnoszącego się gmachu społeczeństwa kapitalistycznego.

Comte przejął od swojego mistrza przekonanie o doniosłości syntezy nauk pozytywistycznych dla przebudowy społecznej, o konieczności utworzenia ścisłej nauki o człowieku i zjawiskach społecznych, o wielkiej roli religii w życiu społecznym; podkreślał doniosłość statyki społecznej, głosił kult państwa, program ustabilizowanej hierarchii i absolutnej jedności.

Cel zasadniczy: opracowanie reorganizacji społecznej, nowa naukowa religia ludzkości - pozytywizm, system idei, głosił że ustrój społeczny, jego instytucje zależne są od stanu obyczajów, a stan obyczajów od systemu wierzeń i idei, dokonał przeglądu i klasyfikacji nauk.

Podobne prace

Do góry