Ocena brak

Jaki będzie XXI wiek?

Autor /spidigonzalez Dodano /27.03.2011

Drugą połowę XX w. charakteryzuje upadek imperiów kolonialnych, radzieckiego, japońskiego i hitlerowskiego. Okazuje się, że obecność przedstawicieli jednej cywilizacji na terenie innej nie jest stałe, tylko konfliktogenne i prowadzi do upadku. Pogląd Huntingtona jest polemika z Fukuyamą, który twierdził, że zwycięstwo świata zachodniego nad światowym systemem komunistycznym (totalitaryzmem) zapewni okres pokojowego rozwoju ludzkości.

Wynikać ma to z wyższości zachodniej cywilizacji (demokracja, wolny rynek), która obejmie cały świat Cywilizacje pozostają w konflikcie, bo cechują je odmienne systemy wartości. Wg Huntingtona XXI w. przyniesie gwałtowne zaostrzenie konfliktów wzdłuż granic dzielących cywilizacje, gł. europejską cywilizację Zachodu i cywilizację islamu. Ta granica jest długa – od Atlantyku (pół. Afryka) aż po Indonezję. Granice cywilizacji są konfliktogenne. Widoczne jest to na przykładzie fal imigrantów zmierzających do USA, zachodnich państw Europy.

Na tym tle narastają przeróżne problemy (nielegalni uchodźcy, deportacje, rozbudowa służb imigracyjnych). Biedni będą przedostawać się do krajów bogatych. Stąd poglądy, że wiek XXI zdominuje ta cywilizacja, która skutecznie zabezpieczy się przed nowymi wędrówkami ludów. Będą one bronić swego dobrobytu i zdobyczy, stylu życia przed naporem biednych z południa i wschodu. Polska nie należy do krajów bogatych, a mimo to w 1996r. ponad 2 tys. egzotycznych przybyszów zwróciło się o azyl do polskich władz. Polska granica na wschodzie może stać się granicą cywilizacji.

Podobne prace

Do góry