Ocena brak

Jąkanie toniczne i klonieczne

Autor /wiaterek Dodano /04.01.2013

Jąkanie toniczne i kloniczne; dwa typy objawów obserwowanych w mo­wie osób jąkających się. Pierwszy z nich polega na całkowitych okre­sach zablokowania czynności mówie­nia, którym towarzyszy wzmożone na­pięcie mięśniowe narządów artykulacyjnych. Drugi typ. j. odnosi się do powtarzania sylab lub głosek i to­warzyszy mu nieco mniejsze napięcie mięśniowe. Występować mogą naprze­mienne u tej samej osoby oba rodza­je objawów. Postępowanie rehabilita­cyjne ma na celu doprowadzenie przez odpowiednie ćwiczenia do lepszej ko­ordynacji między czynnościami fonacji, oddychania i artykulacji. Często jako metodę dodatkową stosuje się psychoterapię.

Podobne prace

Do góry