Ocena brak

Jaką rolę w czynnościach mowy pełni prawa półkula?

Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013

Wiele dowodów klinicznych wskazuje na to, że prawa półkula odgrywa bardzo ważną rolę w procesach mowy, zapewniając właściwy wyraz emocjonalny przekazywanych treści. Znanym symptomem uszkodzenia prawej półkuli jest tzw. a prozodia.

Pacjenci z tym zaburzeniem mówią w sposób monotonny, a w ich mowie brak akcentów i intonacji. Często też nie potrafią określić, czy wypowiedź, jaką usłyszeli, wyraża gniew, smutek czy radość. Badania z ostatnich lat wskazują ponadto, że wbrew pierwotnym poglądom prawa półkula odgrywa również rolę w różnicowaniu i w prawidłowej interpretacji treści słownej.

Trafne wychwycenie morału, właściwa interpretacja informacji w świetle kontekstu, formułowanie przewidywań co do dalszej akcji, rozumienie metafor i treści humorystycznych - to przykłady tych funkcji, które są warunkowane prawidłowym działaniem prawej półkuli (patrz też wyżej: asymetria w funkcjonowaniu półkul mózgowych; por. Mózg a zachowanie 1997).

Podobne prace

Do góry