Ocena brak

Jaka jest zawartość internetu?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Powodem wzrostu popularności Inter­netu jest zwiększenie się różnorodności jego zawar­tości. Z początku w Sieci dostępne były usługi e-mail, grupy dyskusyjne oraz przesyłanie plików protokołem FTP z serwerów, na których udostęp­niano je innym użytkownikom Sieci. W początku lat 90. ten dosyć smutny obraz całkowicie zmienił się wraz z pojawieniem się WWW, world-wide-web - (ogólnoświatowej sieci), która umożliwiła każdemu stworzenie własnych stron internetowych zawierających tekst, obrazy, a później także dźwię­ki. Pojawił się system aktywnych połączeń na stro­nach WWW, dzięki którym jednym kliknięciem myszy przenosimy się na inną stronę Sieci.
Dziś Internet oferuje jeszcze więcej różnych możliwości. Język używany do tworzenia stron WWW - HTML - staje się coraz bardziej zaawan­sowany. Ostatnia odmiana - dynamiczny HTML - pozwala na prawie całkowitą interaktywność, poszczególne elementy strony WWW reagują na działania użytkownika - na przykład, gdy prze­ciągamy wskaźnikiem myszy przez dany paragraf tekstu, ten samoczynnie podświetla się. Do użytku w Sieci stworzono wyspecjalizowane języki pro­gramowania. Jednym z nich jest Java, który umożliwia integrację programów ze stronami WWW. Program taki uruchamiany jest po otwarciu danej strony i nie ma konieczności pobierania go na twar­dy dysk użytkownika.

Multimedia w Sieci.
Najważniejszym czynnikiem dla większości użyt­kowników Internetu jest różnorodność i jakość dostępnych w nim usług i informacji. Poważną rolę odgrywają dostępne w Sieci multimedia. Wraz ze znacznym wzrostem prędkości transferu danych poprzez Sieć możliwym stało się pobieranie z niej klipów audio i wideo w wielu formatach. Wcześniej użytkownik mógł jedynie skopiować plik wideo lub audio na własny dysk, aby potem obejrzeć lub odsłuchać go za pomocą wyspecjalizowanych programów. Zawartość pliku multimedialnego nie mogła być w tym systemie oglądana w rzeczy­wistym czasie transmisji.
Dziś programy rozszerzające standardowe moż­liwości popularnych przeglądarek internetowych umożliwiają łatwe „podglądanie" transmitowanego pliku multimedialnego. W tym systemie program odtwarza plik w czasie rzeczywistym. Użytkownik widzi lub słyszy zawartość podczas pobierania i może w każdej chwili przerwać proces.
Jakość plików multimedialnych obecnych w Sie­ci pozostawia obecnie wiele do życzenia - ograni­czeniem jest wciąż prędkość transmisji. Normą jest niska rozdzielczość klipów wideo, pojawiających się w malutkich okienkach oraz niska jakość trans­mitowanego na żywo dźwięku. Mimo to liczba sta­cji telewizyjnych i radiowych nadających poprzez Sieć rośnie. Główną zaletą transmisji interneto­wych jest to, że nic praktycznie nie ogranicza zasię­gu stacji. Użytkownik z Indii może bez przeszkód słuchać rozgłośni z Alaski.
Wraz z rozpowszechnianiem się szybkich połą­czeń internetowych rośnie jakość sieciowych trans­misji radiowych i telewizyjnych. Już dziś niektó­rzy operatorzy telewizji cyfrowej oferują filmy, bądź nawet programy telewizyjne transmitowane do użytkownika na żądanie. W niedługim czasie należy spodziewać się, że można będzie oglądać na monitorach komputerów obrazy z telewizyjną rozdzielczością, a granica pomiędzy komputerem a telewizorem zatrze się jeszcze bardziej.
Większość internetowych serwisów transmitu­jących dźwięk i obraz wymaga stosowania zaawan­sowanych technologii To powoduje, że pozostają one pod kontrolą dużych organizacji medialnych. Użytkownicy indywidualni odpowiadają na ten atak, stosując coraz bardziej popularne urządzenie, produkt najnowszej technologii, jakim jest kamera sieciowa, czyli webcam. Jest to niewielka cyfrowa kamera, która może zapisywać obraz bezpośrednio do pamięci komputera. Użytkownicy mogą prze­syłać cyfrowe pliki wideo, które zostały utworzone za pomocą kamery poprzez e-mail, bądź tez udo­stępniać je na swych stronach WWW, odświeża­jąc obraz co kilka sekund.

Podobne prace

Do góry