Ocena brak

Jaka jest wzajemna relacja między średnią, medianą a dominantą?

Autor /Agapit Dodano /16.12.2011

Średnia = mediana = dominanta, czyli wszystkie tendencje mają tę samą wartość-że liczba jednostek statystycznych która posiada wartości cechy wyższe niż średnia arytmetyczna jest taka sama jak liczba jednostek, która posiada wartości cechy niższe niż średnia arytmetyczna. Taki rozkład cechy w zbiorowości określany jest rozkładem symetrycznym.

Wartość średniej jest większa niż wartość mediany i wartość mediany jest większa od wartości dominanty tj. x > Me > D – oznacza to, że wartość cechy większości jednostek statystycznych jest niższa od średniej arytmetycznej. Taki rozkład nosi nazwę rozkładu asymetrii prawostronnej.

Wartość średniej jest mniejsza niż wartość mediany i wartość mediany jest mniejsza od wartości dominanty tj. x > Me > D – oznacza , że wartość cech większości jednostek statystycznych jest wyższa od średniej arytmetycznej. Jest to rozkład asymetrii lewostronnej.

Do góry