Ocena brak

Jaka jest struktura małych grup społecznych?

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Małe grupy są jakby odrębnym teatrem, w którym świat zewnętrzny zostaje niejako wzięty w nawias. Dlatego też swoje miejsce w grupie jej członkowie zawdzięczają bardziej swoim osobistym cechom niż formalnym czynnikom statusu, takim jak wykształcenie czy dochód.

Podobnie jest z przywództwem, nie ma ono formalnego i stałego charakteru, zależy przede wszystkim od cech osobowościowych i umiejętności wpływania na innych. Można górować nad pozostałymi członkami grupy pod wieloma względami, ale nie mieć właśnie „tego czegoś”, swego rodzaju charyzmy. Ci, którzy nie potrafią wpływać bezpośrednio na członków grupy, ale umieją podporządkować sobie jej przywódcę, mogą jednak odgrywać ważną rolę eksperta czy szarej eminencji. Przywódców może być z resztą więcej, mogą też ze sobą konkurować albo wymieniać w ramach jakiegoś „podziału pracy”.

Grupa, zwłaszcza większa, nie musi też mieć jednorodnej struktury - może składać się z konkurujących ze sobą frakcji, albo też przypominać cebulę, ze względu na różny stopień zaangażowania. Niektórzy z nich z własnej woli i nie tylko, są już na jej obrzeżach, zajmując pozycje „outsiderów”. W wielu grupach, niestety, znajdzie się też kozioł ofiarnyczłonek grupy, którego z reguły czyni ona odpowiedzialnym za swe niepowodzenia.

Podobne prace

Do góry