Ocena brak

Jaka jest różnica między cywilizacją a kulturą?

Autor /Kir Dodano /26.04.2012

 

Słowo kultura wywodzi się z języka łacińskiego i oznaczało po prostu 'uprawiać ziemię'. 'Człowiek kulturalny' jest sensem wartościującym, natomiast we współczesnych naukach społecznych kultura jest pojęciem neutralnym i opisowym. W tym sensie kultura to dorobek materialny i duchowy, całokształt norm, wzorców, symboli, które umożliwiają porozumiewanie się i określają zasady współżycia społecznego.

W dzisiejszym znaczeniu kulturę wprowadził Cyceron. Jest czymś co otrzymujemy, a po części tworzymy. Kultura zaczyna się gdy człowiek zaczyna ingerować w naturę.

Zwierzęta nie posiadają jej gdyż nie posługują się językiem, a dla powstawania kultury jest to niezbędne. Wyróżniamy podział na kulturę materialną (osiągnięcia nauki i techniki) i duchową(ogół osiągnięć ze sztuki, nauki i moralności).

Kulturę dzielimy na:

  • kultura narodowa ( złożona całość, która decyduje zarówno o historycznej tożsamości narodu jak i własnym poczuciem tożsamości jej członków np. kultura polska, francuska)

  • kultura różnych grup społecznych ( grupy ludzi różniące się np. zamożnością różnią się również kulturą np. kultura chłopska, dworska)

  • kultura polityczna, prawna, życia społecznego ( odnosząca się do poszczególnych sfer życia społecznego)

  • podkultura ( w obrębie jednej kultury powstają swoiste związki postaw, norm, wzorców np. subkultura młodzieżowa, przestępcza)

Cywilizacja natomiast obejmuje cały dorobek przede wszystkim techniczny i materialny danego społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry