Ocena brak

Jaka jest rola człowieka jako istoty społecznej?

Autor /Greg Dodano /31.01.2012

Człowiek jest istotą społeczną i nie może się w pełni realizować bez obecności innych ludzi. Rodzaj relacji międzyludzkich, ich organizacji i rządzące nimi zasady oraz wynikający z tego sposób, w jaki ludzie odnoszą się do siebie, określa charakter i strukturę społeczeństwa.

Społeczeństwo, w którym żyjemy, narzuca określone normy zachowania, przyjęte przez konkretną wspólnotę. Poprzez interakcje z innymi uczymy się języka i przyjmujemy podstawowe role życiowe. Nagrody i kary otrzymywane od członków społeczeństwa są znakami, na podstawie których jednostka określa swoją rolę i miejsce w społeczeństwie.

Istoty ludzkie żyją w grupach: pierwszą z nich jest rodzina mała (rodzice i dzieci), potem rodzina iii wielka (krewni), potem większe wspólnoty, również narodowe. Czasem ludziom udaje się współżyć w harmonii, ale historia uczy, że nie ma grupy idealnej, wobec czego żaden naród czy społeczność nie może liczyć na brak konfliktów. Badanie nad człowiekiem jako istotą społeczną jest właśnie badaniem interakcji ludzkich w takich grupach w celu zrozumienia, jak one powstają, w jaki sposób pojawiają się konflikty i jak znaleźć najlepsze rozwiązanie tych konfliktów. U podłoża takich badań leży problem, jak członkowie dużych zbiorowości kształtują swoje zachowanie.

Podobne prace

Do góry