Ocena brak

JAKA JEST MINIMALNA ZAWARTOŚĆ TREŚCIOWA STATUTU BANKU W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ?

Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011

Projekt statutu, powinien określać w szczególności:

1) firmę (firmę), która powinna zawierać wyodrębniony wyraz "bank" i odróżniać się od nazw innych banków oraz wskazywać, czy jest to bank państwowy, bank w formie spółki akcyjnej czy bank spółdzielczy (wskazywać formę)

2) siedzibę, przedmiot działania i zakres działalności banku,

3) organy i ich kompetencje, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków zarządu, o których mowa w art. 22b ust. 1, oraz zasady podejmowania decyzji, podstawową strukturę organizacyjną banku, tryb wydawania regulacji wewnętrznych oraz tryb podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych,

Czy tylko zarząd i członkowie rady nadzoru są obligowani do podejmowania decyzji w zakresie umów: 2 osoby będące członkami zarządu oraz jeden członek rady nadzoru lub prokurenci do wysokości pewnych kwotWyprzedzanie kontroli przez bieżącą kontrolę niezgodności ze statutem banku, uniknięcie decyzji narażających na sankcje ( również podatkowych)

4) zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,

5) fundusze własne oraz zasady gospodarki finansowej

- zasady gospodarki finansowej:> składanie sprawozdań > zyski, stratyStatut banku powinien być zgodny z zezwoleniem na utworzenie banku. Zmiana statutu wymaga zezwolenia KNF

Podobne prace

Do góry