Ocena brak

JAKA JEDNOSTKA PIENIĘŻNA I JAKIE ZNAKI I OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Aktualny system pieniężny Polski wywodzi się z sytemu jaki wykształcił się w okresie po zakończeniu I wojny światowej. W 1924 przeprowadzono stabilizacyjną reformę walutową zlikwidowano Polską kasę Pożyczkową tworząc Bank Polski i wyposażając go w uprawnienia emisyjne państwo emitowało również monety zdawkowe a do 1927 papierowe pieniądze zdawkowe. Utworzony w styczniu 45 NBP stał się jedyną instytucją emisyjną w Polsce.

W 1950 roku przeprowadzono kolejną reformę zastąpiono wówczas znaki pieniężne nowymi znakami NBP o innej wartości choć o te samej nazwie. W 94 roku nastąpiła denominacja złotego postanowiła ze znakami pieniężnymi RP są banknoty i monety opiewające na złote i grosze NBP powierzono realizację uprawnienia emisyjnego państwa.

W praktyce oznacza to że nikt nie może odmówić przyjęcia zapłaty znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP. Realizację uprawnień emisyjnych NBP powierzono Prezesowi NBP Ustala on w związku z tym wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory wartość nominalną, stop, próbę i masę monet oraz wielkość emisji znaków pieniężnych jak również terminy wprowadzenia ich do obiegu decyzja o wycofaniu z obiegu znaków pieniężnych należy do prezesa.

Waluta polska nie ma charakteru waluty wymienialnej cechuje ją wew wymienialność podlega ona wymianie w kraju na waluty wymienialne innych państw Kurs złotego w stosunku do innych walut ustala NBP ma charakter kursu urzędowego i znajduje ograniczone zastosowanie w stosunku do transakcji i rozliczeń miedzy NBp a innymi bankami.

Podobne prace

Do góry