Ocena brak

Jak żyć bez ryzyka AIDS?

Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /01.02.2006

Przedstawiamy konspekt lekcji dotyczący tak często poruszanego problemu zachorowania na AIDS. Uważamy, że jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia chociaż raz w roku lekcji, podczas której przedstawilibyśmy stadia zachorowania, objawy oraz metody zapobiegania tej strasznej chorobie.
Zajęcia przeprowadziły .............wg scenariusza opracowanego na podstawie materiałów kampanii ?Żyję bez ryzyka AIDS?.

TEMAT: Jak żyć bez ryzyka AIDS?
Czas trwania lekcji: 180 min (podzielona po 90 min)
Uczestnicy: uczniowie klas II szkoły średniej (łącznie 67 uczniów)

I. Cele lekcji:

? dydaktyczny - zapoznanie z potencjalnymi stadiami zakażenia wirusem HIV,
mechanizmem działania wirusa HIV w obrębie organizmu,
objawami zakażenia, metodami zapobiegania, przedstawienie
podstawowych zasad bezpieczeństwa przy udzielaniu pierwszej
pomocy.
? wychowawczy: wyrabianie u uczniów odpowiedzialności moralnej za własne
postępowanie, troski o bezpieczeństwo i zdrowie, kształtowanie
postawy nastawionej na poszanowanie godności osobistej każdego
człowieka, zasad tolerancji i humanitaryzmu.

II. Metody:
? Metoda heuryestyczna1, metoda oglądowa, metoda zajęć praktycznych

III. Formy pracy:

Zajęcia mają postać warsztatów, w czasie których występują: praca indywidualna, praca w zespołach, uzupełnianie planszy, konstrukcja plakatu, praca z tekstem.IV. Pomoce dydaktyczne:

? Film wideo ?Żyję bez ryzyka AIDS?,
? Ulotki, broszury, materiały informacyjne dotyczące AIDS,
? Kaseta magnetofonowa S. Sojki ?Tolerancja?,
? Ankieta,
? Zestaw karteczek w pięciu kolorach z wypisanymi zdaniami do pracy indywidualnej w ilości zgodnej z liczbą uczniów,
? Grafoskop, biała tablica,
? Szary papier, flamastry.V. Zagadnienia:

1. Podstawowe zagadnienia na temat HIV i AIDS.
2. Występowanie i drogi zakażenia wirusem HIV.
3. Oddziaływanie wirusa HIV na organizm człowieka.
4. Zapobieganie zakażeniom wirusem HIV.
5. Mity i fakty na temat HIV i AIDS.

VI. Przebieg zajęć:

Lp Treść zagadnienia Czas Uwagi organizacyjno - metodyczne
1. Rozpoczęcie zajęć
Zapoznanie uczestników z tematem i celem zajęć 5 min Folia nr 1 tytułowa
2. Zagadnienie 1
Podstawowe informacje na temat HIV i AIDS
- Wirus HIV został wyodrębniony w latach 80-tych,a w 1981 r. Ustalono definicję zespołu chorobowego AIDS,
- ok. 40 mln osób na świecie żyje z wirusem HIV
- każdego roku ulega zakażeniu na całym świecie ok. 5 mln osób, a ok. 3 mln umiera na AIDS,
- w 1986 r. Wykryto pierwsze zachorowanie na AIDS w Polsce,
- w naszym kraju każdego roku ulega zakażeniu ok. 600 osób. Szacunkowa liczba zakażonych wirusem HIV wynosi 20-30 tys.
- w ciągu 20 lat z powodu AIDS zmarło w Polsce ok. 750 osób,
- zakażeniu wirusem HIV może ulec każdy człowiek,
- nie ma kontynentu, ani kraju w którym nie występuje zakażenie wirusem HIV,
- 80% osób uległo zakażeniu drogą heteroseksualną.

Podobne prace

Do góry