Ocena brak

Jak zostać okulistą?

Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012

Przyszły lekarz okulista musi najpierw ukończyć sześcioletnie studia w Akademii Medycznej na wydziale lekarskim i po odbyciu stażu rozpocząć pracę w szpitalu na oddziale okulistycznym. Po co najmniej trzech latach pracy i zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów zostaje dopuszczony do egzaminu na pierwszy stopień specjalizacji. Po­zytywny wynik egzaminu uprawnia lekarza do uży­wania tytułu lekarz chorób oczu. Kolejnym etapem podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest egza­min II stopnia, do którego można przystąpić po dalszych trzech latach pracy i spełnieniu dodatko­wych warunków. Lekarz, który zdał „dwójkę", otrzymuje tytułspecjalista chorób oczu".

Podobne prace

Do góry