Ocena brak

Jak zdiagnozować głuchotę?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Jak w przypadku większości chorób, wczesna dia­gnoza głuchoty zwiększa szanse powodzenia kura­cji. Głuchotę można zdiagnozować w bardzo prosty sposób. Człowiek normalnie słyszący potrafi dosłyszeć słowa lub liczby wypowiedziane szeptem z odległości około 1,5 metra. Człowiek z drobnym upośledzeniem słuchu nie dosłyszy większości słów wypowiedzianych z takiej odległości, a głuchy nie słyszy słów wypowiadanych normalnym głosem 15 cm od ucha. Badania słuchu pozwalają spraw­dzić zdolność słyszenia dźwięków. Kamerton służy do badania umiejętności rozróżniania dźwięków o różnych wysokościach. Pacjent, który najlepiej słyszy wtedy, gdy podstawa kamertonu opiera się o kość znajdującą się z tyłu małżowiny usznej, cier­pi na głuchotę przewodzeniową.
W naukowej metodzie dokładnej oceny słuchu osoby dorosłej stosuje się urządzenie o nazwie audiometr. Emituje ono dźwięki w podstawowym za­kresie słyszalności, których natężenie można zróż­nicować i dokładnie zmierzyć.
Objawy głuchoty mogą pojawiać się u osób, u których nastąpiła infekcja dróg oddechowych, ale jest to zjawisko przejściowe. Osłabienie słuchu pojawia się, ponieważ wirus atakuje ucho środko­we, powodując stan zapalny i wydzielanie śluzu. Śluz blokuje trąbkę Eustachiusza, która w normal­nych warunkach reguluje ciśnienie w uchu.
Krótkotrwała głuchota może także pojawić się u pasażerów startującego samolotu. Dzieje się tak z powodu gwałtownego spadku ciśnienia, co po­woduje wzrost objętości powietrza w uchu środko­wym. Bębenek uszny wybrzusza się na zewnątrz, przesuwając kości ucha środkowego do takiej po­zycji, w której przewodzenie dźwięku jest zredu­kowane. Problem rozwiązuje zwykle ziewnięcie lub połknięcie czegoś (często pomaga też ssanie cukierka), gdyż wtedy powietrze przedostaje się przez trąbkę Eustachiusza do tylnej części gardła i ciśnienie wyrównuje się. Odwrotna sytuacja poja­wia się podczas lądowania. Ciśnienie na zewnątrz ucha zwiększa się, wpychając jednocześnie bębe­nek uszny do środka.

Podobne prace

Do góry