Ocena brak

Jak zapobiegano rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych?

Autor /Zuza Dodano /31.01.2012

Zasady higieny i bezpieczeństwa publicznego mają podstawowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia każdego z nas, czy będą to przepisy dotyczące uzdatniania wody pitnej czy warunków panujących w środowisku pracy.
Rasa ludzka przez całą swoją historię była atakowana przez choroby zakaźne. Od samego początku istnienia zorganizowanych społeczeństw istniały w nich znakomite warunki do rozwoju i rozprzestrzeniania się zarazków chorobotwórczych. Brak wiedzy na temat przyczyn chorób i jakichkolwiek skutecznych środków prewencji czy kontroli oznaczał, że liczba ofiar bywała niewiarygodnie wysoka. Żadna klasa społeczna nie mogła czuć się bezpieczna w obliczu zarazy, a zatem w przeszłości jedyną szansą przeżycia mogła być ucieczka z centrum epidemii, co z kolei przyczyniało się do przenoszenia ognisk choroby na coraz dalsze obszary.

Stopniowo zaczęto zdawać sobie sprawę z konieczności wprowadzenia odpowiednich przepisów prawnych strzegących zdrowia ogółu. Zaczęto tworzyć podwaliny pod dzisiejszy rozbudowany system prawny dotyczący tych zagadnień.

W XIX wieku w niektórych krajach stworzono system, który umożliwiał skuteczną kontrolę nad chorobami zakaźnymi. Prace Ludwika Pasteura (1822-1895) wytyczyły kierunek odkryć w dziedzinie bakteriologii, dzięki którym możliwe stało się zapobieganie tym chorobom.

Jednak już wcześniej żyjące społeczeństwa widziały potrzebę podjęcia środków w celu zapobiegania chorobom i ich kontrolowania. Stary Testament wspomina o usuwaniu ekskrementów ludzkich i chronieniu zasobów wodnych, a prawa starożytnych Hebrajczyków obejmowały wiele przepisów sanitarnych. Także starożytny Rzym uchwalał przepisy prawne w tej dziedzinie.

W średniowieczu Wenecjanie wprowadzili kwarantannę dla statków w celu ochrony przed zarazą. Przybywające do portu jednostki były przez pewien czas izolowane i nikt z załogi czy pasażerów nie mógł zejść na ląd, póki władze nie nabrały pewności, że nie przywleczono żadnej choroby. Podobne przepisy prawne są stosowane do dzisiaj. Wiele krajów wymaga od podróżników przedstawienia zaświadczeń o szczepieniu przeciw określonym chorobom. Mogą oni pozostawać pod obserwacją tak długo, aż będzie można z całą pewnością stwierdzić, że nie są nosicielami choroby.

Podobne prace

Do góry