Ocena brak

Jak wytwarzać kolorowe światło?

Autor /Nowy Dodano /31.01.2012

W połowie lat 60. naszego wieku do wysokoci­śnieniowych rtęciowych lamp jarzeniowych do­dano ziemię rzadką, wanadan itru. Stworzyło to czerwoną fluorescencję, która znów kompenso­wała brak czerwieni w świetle rtęciowym. Te lampy zajmowały znacznie mniej miejsca niż świetlówki i po dodaniu odpowiednich elemen­tów mogły być umieszczane w oprawkach zwykłych żarówek. Zużywały one tylko czwartą część mocy żarówki i oddawały znacznie mniej ciepła. Dodanie pewnych metali - talu, dysprozu, indu i sodu - do par rtęci pod wysokim ciśnie­niem również poprawia odtwarzanie barw. Lam­py na halogenkach metali dają prawie naturalnie białe światło ze skutecznością świetlną 80 do 85 lumenów na wat. 1000-watowe lampy halogenowe zamknięte w bańkach reflektorowych z pra­sowanego szkła używane są do iluminowania sta­dionów sportowych.
Zwiększania ciśnienia par wewnątrz lamp so­dowych stanowi jedną z dróg do poprawy odtwarzania barw. Problem stanowi fakt, iż przy wyż­szych ciśnieniach szkło rurki nie wytrzymuje chemicznego oddziaływania zjonizowanego sodu powstającego w wysokich temperaturach około 700° C. Znaleziono szereg rozwiązań. Można używać rurek ze spieku z tlenku glinu lub z kwar­cu, lub też wewnętrzna powierzchnia szklanej rurki może być pokryta warstwą proszku rozpra­szającego.
Producenci opracowują też jarzeniówki ksenonowe, wytwarzające kolorowe światło prawie identyczne z naturalnym światłem słonecznym. Lecz jest bardzo prawdopodobne, że to elektroluminescencja - własność, która spowodowałaby, że ściany i sufit będą świecić - będzie podstawą oświetlenia w przyszłości.

Podobne prace

Do góry