Ocena brak

Jak wykorzystuje się materiały wybuchowe przy wyburzaniu budynków?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Materiały wybuchowe należą do najefektywniej­szych środków burzących. Zwykle ładunki umiesz­cza się w starannie wybranych miejscach u pod­stawy budynku. Po zdetonowaniu ładunków ściany nośne ulegają zniszczeniu, co powoduje zawale­nie się budynku do środka.
Prace z wykorzystaniem materiałów wybucho­wych są szczególnie niebezpieczne. Materiał nale­ży założyć tak, aby budynek upadł we właściwym kierunku i aby nie powstały odłamki gruzu nie­bezpieczne dla okolicznych budynków i ich miesz­kańców. Często w takich pracach biorą więc udział specjaliści wojskowi.
Chłodnie kominowe elektrowni są tym rodza­jem budowli, który doskonale nadaje się do burze­nia za pomocą materiałów wybuchowych. Zwężają się one znacznie ku górze, tak więc całość można łatwo zwalić na obszar odpowiadający podstawie wieży. Ładunki wybuchowe używane są także do przewracania kominów i łamania betonowych sztab i ław fundamentowych.

Podobne prace

Do góry