Ocena brak

Jak wspomagać ciężko chorego i jego rodzinę?

Autor /Egida Dodano /31.01.2012

Nie tylko osoby śmiertelnie chore, ale także ich rodziny i przyjaciele często potrzebują fachowej pomocy, by poradzić sobie z trudnościami, jakie wiążą się z opieką nad konającymi ludźmi. Rozwijany w naszym kraju system hospicjów zapew­nia komfort i wsparcie umierającym na nieule­czalne choroby. W ostatnich latach rozwija się także system pomocy ofiarom AIDS, w miarę jak opinia publiczna coraz lepiej zdaje sobie sprawę z wagi takich problemów.
Z poradnictwa mogą także korzystać rodziny i opiekunowie osób dotkniętych trwałym kalec­twem fizycznym lub umysłowym. W takich przy­padkach wsparcie służb społecznych ma podstawo­we znaczenie przy eliminowaniu poczucia izolacji, obecnego u wielu osób borykających się z proble­mami inwalidztwa.

Podobne prace

Do góry