Ocena brak

Jak ustawiać długość ogniskowej przy fotografowaniu?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Najprostsze.aparaty fotograficzne (tzw. focus free) nie mają możliwości nastawiania ostrości. Mają one stałe obiektywy i wyposażone są w przesłonę o stosunkowo małym otworze. Głębia ostrości ta­kiego układu jest duża, a ostrość nastawia się fab­rycznie na nieskończoność, tak że na zdjęciach ostre są wszystkie przedmioty, za wyjątkiem tych znajdujących się bardzo blisko aparatu. W bardziej zaawansowanych aparatach odległość pomiędzy filmem a obiektywem może być zmieniana. Może­my ustawić ostrość na dowolnie wybrany fragment obrazu, co ma szczególne znaczenie przy pracy z dużymi otworami przesłony.
Istotną cechą obiektywu fotograficznego jest długość ogniskowej. Wyobraźmy sobie, że trzymamy obiektyw przed kartką, na której za jego pomo­cą uzyskaliśmy ostry obraz przedmiotu znajdu­jącego się bardzo daleko (jak się często określa „w nieskończoności"^. Odległość między kartką a obiektywem jest wtedy właśnie równa długości ogniskowej tego obiektywu. Obiektywy o krótkiej ogniskowej należy trzymać bliżej kartki, aby obraz był ostry; będzie on oczywiście stosunkowo mały. Na kartce o danym formacie zmieści się więc więk­szy fragment otoczenia niż przy zastosowaniu obiektywu o dłuższej ogniskowej. Stąd obiektywy krótkoogniskowe zwane są również szerokokąt­nymi. Obiektywy długoogniskowe z kolei obrazują mały wycinek otoczenia, powiększając go przy tym znacznie, jak luneta. Takie obiektywy noszą często nazwę teleobiektywów.
Używając obiektywu szerokokątnego można pokazać tłum, podczas gdy fotografując z tego samego miejsca teleobiektywem wyłowi się zeń pojedynczą postać. Wygodne w użyciu są obiek­tywy zmiennoogniskowe, fotograf może zmieniać ogniskową, nie zmieniając samego obiektywu.

Podobne prace

Do góry